Huurtoeslag Berekenen

De allesbeslissende vraag wanneer het om het berekenen van de huurtoeslag gaat. Hoeveel krijg ik en hoe verloopt de aanvraag, heel simpel! Hier vindt u de antwoorden en klikt u gemakkelijk door op onderstaande link en weet u binnen 1 minuut hoeveel u gaat ontvangen!

Wat houdt de huurtoeslag nu precies in. Hieronder wordt de huurtoeslag en zijn betekenis kort beschreven.

Huurtoeslag wil niks anders zeggen dan een inkomensafhankelijke toeslag. Het is vanuit de Nederlandse overheid een tegemoetkoming die u ontvangt voor de kosten van de huur. De verhouding per mens is zo dat er wordt gekeken naar hoeveel huur u betaalt ten opzichte van uw inkomen. Op basis daarvan wordt u een compensatie gedaan, in de volksmond huurtoeslag.

Huurtoeslag berekenen voor iedere burger?

De Huurtoeslag is niet voor iedereen bedoeld. Het is met name bedoeld voor burgers met een relatief laag inkomen en met de huurtoeslag als compensatie toch in staat bent uw huurwoning te betalen. Voor burgers in Nederland met een koopwoning of met een verzamelinkomen hoger dan €40.500 euro (2020) hebben geen recht op huurtoeslag.

Huurtoeslag berekenen met eigen vermogen?

Dit maximale inkomen wordt ieder jaar opnieuw door de Nederlandse overheid vastgesteld. Zo was dit inkomen voor alleenwonenden in 2020 maximaal €31.500. Naast inkomen wordt daarbij ook gekeken naar uw eigen vermogen, zo mag je alleenstaand in 2020 maximaal €30.864 aan eigen vermogen bezitten. Voor partners is dit bedrag in 2020 vastgesteld op €61.692 aan eigen vermogen te bezitten.

Voorwaarden huurtoeslag berekenen:

Onderstaand vindt u de voorwaarden die vanuit de overheid zijn opgesteld om in aanmerking te komen voor de huurtoeslag:

 • U moet 18 jaar of ouder zijn.
 • U staat ingeschreven bij de gemeente van de woonplaats op uw woonadres.
 • U huurt een woonruimte die zelfstandig wordt afgenomen. U huurt bijvoorbeeld geen gezamenlijke kamer of appartement.
 • U bezit de Nederlandse nationaliteit of heeft een geldige verblijfsvergunning.
 • Het inkomen van u alleen of gezamenlijk is niet te hoog, alsmede de huurprijs en het vermogen van u alleen of gezamenlijk.

Voorwaarden zelfstandige woonruimte

Wilt u met uw woning in aanmerking komen voor de huurtoeslag dan moet het minimaal beschikken over onderstaande punten om beoordeeld te worden als zelfstandige woonruimte:

 • Woon en/of slaapkamer
 • Eigen toilet met waterspoeling
 • Eigen keuken met aanrecht, een aansluitmogelijkheid voor kookstel en aan- en afvoer van water

Zelfstandige woonruimtes

Onderstaand vindt u een overzicht aan zelfstandige woonruimtes om snel en gemakkelijk te zien welke vorm van woning u dient te bezitten, vervolgens kunt u gemakkelijk de huurtoeslag berekenen. Voor onderstaande woningen geldt dat u een huurtoeslag kan aanvragen:

 • Rijtjeswoning
 • Appartement
 • Gesplitste woning hetzelfde huisnummer
 • Woonwagen
 • Waterwoning
 • Gedeelde etage
 • Woonruimte voor ouderen in een groep of voor begeleid wonen

Huurtoeslag berekenen als student

U bent student en wil toch graag weten of u een huurtoeslag kan ontvangen, een terechte vraag. Vanuit de overheid is bepaald dat ook in het jaar 2020 een student in aanmerking komt voor huurtoeslag. De voorwaarden die hiervoor gelden zijn als volgt:

 • U moet 18 jaar of ouder zijn.
 • U moet een zelfstandige woonruimte huren.
 • Wanneer u jonger bent dan 23 jaar mag de huur niet meer bedragen dan €432,51 euro.
 • U mag niet meer dan €30.846 aan eigen vermogen bezitten

Huurtoeslag berekenen met thuiswonende kinderen met een inkomen

Wanneer u een woning gaat huren alleen, samen met uw partner of medebewoners en uzelf, partner of medebewoner heeft kinderen die jonger zijn dan 23 jaar en hebben ook een inkomen, moet u dit dan opgeven bij de huurtoeslag berekening? Goede vraag.

Bij het berekenen van de huurtoeslag wordt een groot gedeelte van dit kind met het inkomen vrijgesteld. Bij de berekening wordt er al automatisch rekening gehouden met de vrijstelling. De overheid heeft hiervoor de volgende voorwaarden opgesteld.

 • De vrijstelling voor kinderen die thuis wonen tot en met 22 jaar bedraagt €4.885 euro.
 • Leningen tellen niet mee als inkomen
 • Studiefinancieringen tellen niet mee als inkomen